Dragan Prlić

Stranicu o prirodnim vrijednostima Slatine pripremio je Dragan Prlić, magistar biologije. Zvanje je stekao obradom fitogeografskih značajki slatinskog područja, a za prepoznate istraživačke rezultate tijekom studija dodjeljena mu je Rektorova nagrada. Trenutno se nalazi na poslijediplomskom (doktorskom) studiju biologije Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu s temom iz područja geomorfologije i vegetacijske ekologije. Zaposlenik je Odjela za biologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

dragan-prlic-3Kroz znanstveni i stručni rad primarno se bavi vegetacijskim istraživanjima te obradom i analizom podataka u okviru geografskih informacijskih sustava (GIS). U novije vrijeme interese usmjerava prema briološkim i lihenološkim istraživanjima. Rezultate svojega rada, samostalno ili u koautorstvu, objavio je kroz niz znanstvenih i znanstveno-popularnih članaka te aktivnim sudjelovanjem na mnogobrojnim znanstvenim kongresima. Kontinuirano sudjeluje i u važnim EU projektima iz sfere zaštite prirode koji uključuju istraživanja bioraznolikosti, stanišnih tipova i vegetacije, procjene utjecaja i sl. Redoviti je član bioloških i ekoloških društava te aktivno popularizira rezultate svojih istraživanja. Poznavanju hrvatske flore i stanišnih tipova doprinosi kao dugogodišnji vanjski suradnik za Flora Croatica Database.

Još od 2011. godine provodi sustavna istraživanja prirodnih vrijednosti na području Slatine i okolice. Kao izvrsni poznavatelj prirode svojega zavičaja, rezultate istraživačkih napora želi objediniti u formi monografije te ostaviti pisani trag o ekološkoj povijesti i sveukupnoj biološkoj raznolikosti slatinskog krajolika opažanog u jednom naročitom vremenskom periodu. Lokalna opažanja iz prirode predstavlja na svojoj Facebook grupi “Prirodni svijet Slatine i okolice“.

U “slobobno” vrijeme interes proširuje na zanimljivosti iz etnobotanike i hortikulture. Spoznaje iz pedologije i geologije, uključujući njihov utjecaj na prostorni raspored vegetacije, također su zanimljive. Od dodatnih bioloških skupina rekreativno proučava gljive (naročito one slatinskog područja), sisavce (posebno sitni sisavci i divljač) te kukce i pauke (sastav vrsta pri određenoj vegetaciji). Posebno važan i neizostavan element u terenskom životu biologa zauzima, dakako, fotografija.

Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInPrint this pageEmail this to someone