Dragan Prlić 1

Stranicu o prirodnim vrijednostima Slatine pripremio je magistar biologije Dragan Prlić. Zvanje je stekao obradom fitogeografskih značajki slatinskog područja, a tijekom studija za svoje je istraživačke rezultate dobio rektorovu nagradu. Kroz znanstveni rad primarno se bavi florističkim istraživanjima te kartiranjem staništa i implementacijom GIS-a. U novije vrijeme interese usmjerava prema briološkim i lihenološkim istraživanjima. Prilog poznavanju flore Hrvatske dao je, između ostaloga, pronalaskom sitnocvjetne režuhe (lat. Cardamine parviflora) kao nove biljne vrste za Hrvatsku, pronalaskom nove vrste (lat. Sphaerocarpos michelii) za hrvasku floru mahovina, bilježenjem novih nalazišta rijetkih i slabo poznatih vrsta poput pršljenaste pobarice (lat. Elatine alsinastrum) ili šćetice pozemljuše (lat. Scirpus supinus) itd.

Dragan PrlićČlan je Hrvatskog botaničkog društva (HBoD), Alpsko-dinarskog društva za istraživanje vegetacije (EADSVE), Hrvatskog biološkog društva (HBD), Hrvatskog ekološkog društva (HED) te Hrvatskog udruženja slatkovodnih ekologa (HUSEk). Djeluje kao terenski voditelj diplomskih (botaničkih) radova, a poznavanju hrvatske flore doprinosi i kao dugogodišnji vanjski suradnik za Flora Croatica bazu podataka. Osim sustavnih istraživanja na području Slatine, terenski rad provodi i drugdje na kontinentalnom području Hrvatske te sudjeluje na značajnim EU projektima vezanim za istraživanje i zaštitu prirode (npr. katalogizacija lišajeva, kartiranje staništa RH, inventarizacija suhih travnjaka).

Dragan Prlić 3

Rezultate svojih istraživanja predstavlja kroz znanstvene i stručno-popularne članke te sudjelovanjem na raznim znanstvenim skupovima. Svoje istraživačke napore želi u bliskoj budućnosti objediniti u formi monografije kako bi se omogućio, kroz iscrpne opise i brojne fotografije, pristup svim detaljima o prirodnim bogatstvima slatinskog kraja. Osim botaničkih disciplina, interes pokazuje za sisavce (posebno lovna divljač), gljive (askomicete i miksomicete) te kukce (npr. Lepidoptera, Coleoptera, Odonata, Orthoptera…) i paučnjake. U slobodno vrijeme bavi se fotografijom i biciklizmom. Zanimljive istraživačke rezultate predstavlja na Facebook grupi “Prirodni svijet Slatine i okolice”.

 

 

 

Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInPrint this pageEmail this to someone